4) Syge med kroniske lidelser

Vi prøver i øjeblikket at søge muligheder for at gennemføre et pilotprojekt med det formål at give personer med kroniske sygdomme og deres familier mulighed for at lære at bruge samtalesystemet. Altså en ”patientuddannelse” og en uddannelse af de personer der står patienten nærmest.

Formålet er at forbedre livskvaliteten for både familie og patient for derigennem at opnå bedre behandlingsresultater.