3) Ældre

Pilotprojekt: Samtaler for et bedre (ældre)liv

Vi er sammen med konsulenterne fra Point of View i gang med at forberede et pilotprojekt om bedre livskvalitet for ældre i ældreplejen – hjemmepleje og plejehjem

 

Formål med projektet:

Formået med projektet er at øge ældres livskvalitet og holde ældre mentalt og socialt aktive.

Vi foreslår konkret, at ældre afprøver et samtalesystem, som skal udvikles på basis af et eksisterende samtalesystem. Samtalesystemet er allerede beskrevet og afprøvet i forhold til andre målgrupper med meget gode resultater.

Samtalesystemet indeholder forskellige funktioner, som vi formoder skaber bedre livskvalitet for beboere på plejehjem eller ældre, som bor alene og modtager hjemmepleje.

Funktionerne i samtalesystemet kan forbedre de ældres

  •  Koncentrationsevne
  •  Hukommelse
  •  Livssyn – i retning af et mere positivt livssyn
  •  Socialt værd – som bliver øget.

Vi antager, at samtalerne i bedste fald kan være med til at udsætte demens.

Hvorfor:

Det er erfaringen, at mentalt velfungerende ældre, der flytter på plejehjem eller bliver enlige i eget hjem, i løbet af relativ kort tid bliver præget af svigtende hukommelse, manglende koncentrationsevne og ofte udvikler tendenser til depressioner. Kombinationen af kognitive vanskeligheder og depression vil for de fleste medføre en væsentlig forringelse af livskvalitet og funktionsniveau. Dvs. en fase, hvor man går fra ’fungerende voksen’ til ’mindre-virksom ældre’. Denne udvikling kan have forskellige problematiske konsekvenser for den ældre, som måske ikke bare mister psykiske og kropslige funktioner/evner, men også i realiteten fratages visse sociale funktioner/evner.

Vores antagelse er, at en af årsagerne til den pludselige tilbagegang i funktionsniveau er mangel på kommunikation med andre mennesker. Mange undersøgelser udpeger sociale netværk som helt afgørende for den mentale og fysiske sundhed.

Vi ønsker således gennem projektet at afprøve effekten af, at ældre fastholder kommunikation med andre – selvom de bliver enlige eller flytter på plejehjem.