TAL SAMMEN – Viljen til et bedre parforhold

TAL SAMMEN – Viljen til et bedre parforhold

En ny bog om den nødvendige samtale i parforhold skrevet af Poula Helth og Hans Jørn Filges.

Bogen udkommer på Akademisk Forlag den 20. august 2015.

“At tale sammen og blive bevæget, når man hører den andens ord, rummer en guldgrube af muligheder. Den metode, vi beskriver i denne bog, har vi afprøvet gennem 10 år. Vi har prøvet ved egen hjælp at ændre vores tilværelse fuldt og helt. Samtalen er blevet motoren og energigiveren i vores liv. ”
Tal sammen! viser, hvordan man kan lære at tale sammen efter metoden “den nødvendige samtale”, som Poula og Hans Jørn har udviklet og arbejdet med i mange år. En enkel og effektfuld metode, som bliver konkret beskrevet og belyst gennem eksempler i forhold til de par- og familietyper, der gennemgås i bogen. Det gør bogen egnet som opslagsbog i konkrete parlivssituationer.

Bogen bygger på personlige og professionelle erfaringer, bl.a. fra kurser på Folkeuniversitet, hvor metoden har været afprøvet siden 2009 og har vist sig at være særdeles virkningsfuld. Desuden rummer bogen en række psykologiske, filosofiske og fysiologiske temaer, baseret på international forskning samt et igangværende dansk forskningsprojekt.

I Tal sammen! viser Poula og Hans Jørn, hvordan par i forskellige aldre, som lever sammen eller hver for sig uden eller med dine børn, mine børn og vores børn, kan bruge samtalen til et bedre og gladere familieliv og parforhold til gavn for parret selv, børn, familie og venner. 

Samtalemetoden kan anvendes til at få en bedre hverdag, og til at hjælpe hinanden gennem livsfaser eller akutte problemer, der opstår for de fleste par.  Samtalen er en investering, som foretages i ”gode” tider og derved spares op som en parkapital, man kan trække på i vanskelige” tider. Det kræver troen på, at man som par kan gøre en forskel for hinanden og for den familie, man måske også har. Og troen på, at kærligheden kan genfindes, hvis man lukker op og giver sig selv tid til at lytte og tage konsekvensen af den indsigt, samtalen kan skabe.

 

Udpluk fra Tal sammen!

Det er på tide at gøre op med nogle af de forestillinger, vi har om parforholdet. Der er selvfølgelig behov for drømme og håb i vores liv, men hvis vi sætter kærligheden uden for enhver menneskelig forpligtelse og ansvar i forhold til de mennesker, vi har sagt ja til at leve vores liv tæt med i private relationer, kan vi risikere at ende i en tomhed og meningsløshed. Hvis vi kun lever i romantiske drømme og ikke ser på realiteter, ansvar og forpligtelser i forhold til vores partner og familie, kan vi ende som ensomme atomer, der spræller rundt i universitet i et desperat forsøg på at finde mening med livet.

Vi har ofte sagt ”hjælpen er lige ved hånden”. Hermed forstår vi, at vores partner også er vores bedste ven, støtte, trøster, hjælper. Vores bud er i langt højere grad at give det moderne menneske i parforholdet nogle ideer og metoder til en tilværelse, som passer ind i det enkelte parforhold og familiefællesskab.

Selv med brud i parforhold og familier, er der en stigende tendens til, at vi må orientere os ind i en ny verdensorden, når det gælder parforhold og familie. Familien ser ud til at være kommet for at blive, men i helt nye former. Statistisk set oplever op imod halvdelen af os alle at blive skilt, hvis vi bliver gift eller lever sammen i et fast forhold. I mange af disse forhold er der børn, som kommer til at indgå i nye relationer med nye forældre og bedsteforældre, ud over de forældre og bedsteforældre de allerede har. Det stiller store krav at få parforhold og familieliv til at fungere uanset, om der er tale om et nyetableret forhold blandt helt unge eller tidligere gifte og samboende, eller om der er tale om langvarige parforhold.

Nyere forskning viser, at risikoen for at et parforhold ophører, er tæt forbundet med kvaliteten af parforholdet. En høj kvalitet i et parforhold giver mange fordele, så par må søge at gøre, hvad de kan, for at skabe kvalitet i deres forhold, hvis de ønsker at bevare forholdet. Kvalitet vurderes blandt andet ud fra, hvordan et par kommunikerer med hinanden. En god kommunikation betyder nemlig også, at et par kender og forstår hinandens behov. Det er væsentligt, når parret sammen skal håndtere stressfulde situationer.

Foruden samtalen, betyder også kropssproget og stemmen meget i kommunikationen med partneren. Gennem en mere bevidst brug af kroppens sprog kan man åbne op for en ekstra dimension i kommunikationen, og opleve at forholdet begynder at bevæge sig på helt nye måder. Samtale og kropskommunikation er vigtige, ja måske nødvendige veje til et bedre parforhold og sexliv. En god og tæt relation kan være vejen til et bedre parforhold, med et mere velfungerende sexliv, hvis det er det, parret ønsker.

 

Er du ude i belastende følelsesmæssige oplevelser er det selvfølgelig vigtigt at finde en, der kan lytte og støtte dig, nemlig din partner. Men noget tyder på, at en egentlig bearbejdning af det oplevede vil skabe mere mening og have endnu bedre effekt i forhold til både det psykiske og det fysiske helbred end blot det at fortælle om problemet. Erkendelsen hos dig selv og din partner af hvordan problemfyldte situationer påvirker jer, er derfor vigtige at få plads til i forbindelse med jeres samtaler.

 

Vores erfaringer fra kurser i ”Den nødvendige samtale i parforholdet” viser, at det er langt vigtigere at spejle den anden, end at fortolke hvad den anden siger. Til gengæld må du gerne fortælle, hvordan du ægte og oprigtigt bliver påvirket af det, din partner fortæller. Det giver en tættere relation og giver parret en levende opfattelse af, hvordan parforholdet kan styrkes og udvikles.

Vi skrev på baggrund af vores personlige erfaringer bogen “Den nødvendige samtale i parforholdet” og siden “Den nødvendige samtale i arbejdslivet” på baggrund af vores arbejde med medarbejdere og ledere i private og offentlige virksomheder. Vores bøger er ud over vores egne erfaringer som par og som konsulenter baseret på forskellige teorier og forskning om virkningen af samtaler. Bøgerne har en flerfaglig tilgang, og vi har både i bøgerne og sidenhen i vores arbejde med den nødvendige samtale trukket på teorier og forskning inden for psykologi, filosofi og sociologi. Psykologer fra University of Arizona og Washington University in St. Louis har gennem deres forskning vist, at dybe samtaler gør folk mere lykkelige. I et parforhold eller tæt relation til et andet menneske kan dybe samtaler skabe mening i interaktionen mellem parterne. Derfor konkluderer forskerne fra Arizona og St. Louis, at menneskers lykke kan blive hjulpet på vej af mere substantielle, dybe samtaler. En tysk undersøgelse fra 2010 konkluderer ifølge Forskningsnyt fra Psykologisk Institut ved Århus Universitet, at en gruppe på 1300 adspurgte tyskere satte et godt parforhold på en førsteplads. Noget tyder på, at et godt parforhold kræver, at man kan tale sammen.

RELATERET NYHED

Gå, forstå og spis!

Vil du med ud i naturen? Giv dig selv og din ven/partner en meningsfuld og berigende oplevelse! Rabarbergaarden og Let's…

Online foredrag – FOF Nordsjælland

Bedre samtaler i parforholdet. Introduktion til en ny effektiv samtaleteknik. Deltag i online foredrag 26. april og 11. maj. For…

GÅ OG FORSTÅ – Ny bog er netop udkommet fra Psykologisk Forlag

Det er ret almindeligt at have problemer i parforholdet og familielivet. Det sker - og der kan gøres noget ved…

”Par i bevægelse i naturen” er blevet evalueret og viser, der er evidens for konceptet. Læs mere her.

”Par i bevægelse i naturen” er blevet evalueret og viser, der er evidens for konceptet. Læs mere her. Evalueringsrapport (18…